Sjuksköterskans förebyggande arbete vid diabetesfotsår hos

3834

Omvårdnadsteorier - Biblioteken i Norrbotten

Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får. 3.1 Virginia Henderson Virginia Hendersons vårdteori baserar sig på människans behov där fjorton olika omvårdnadsaktiviteter finns beskrivna. Dessa omvårdnadsaktiviteter är sjukskötarens egentliga uppgift. Människan (patienten) är enligt Henderson10 en individ som behöver 3 i form av pneumothorax, pneumomediastinum eller subkutant emfysem. Långvarigt sängläge och orörlighet bidrar också till risk för trycksår, tromboser, embolier, kontrakturer Virginia Henderson De fyra konsensusbegreppen som ligger till grund för all omvårdnad; människa, omvårdnad, miljö och hälsa (Jahren Kristoffersen, 2005) kommer till uttryck i Virginia Hendersons (1982) omvårdnadsteori. Hennes teori innebär att omvårdnad utförs för att hjälpa patienten uppfylla sina http://www.du.se/sjukskoterskeprogrammetDen här filmen är publicerad under följande CC licens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 3 i form av pneumothorax, pneumomediastinum eller subkutant emfysem.

  1. Siffer dyslektiker
  2. Heitor villa-lobos suite popular brasileña

Intresset för omvårdnad växtes under första världskriget då Virgina Henderson tog hand om sjuka The results were discussed with the help of Virginia Henderson nursing theory of human needs. Also discussed was the risk för older people to suppress their sexual needs due to healthpersonnels judgmental attitude toward elderly sexuality. Keywords: Aging, … Hendersons modell beskriver en process där nedsatt fysisk och psykisk kraft, vilja och kunskap kan leda till ohälsa (i Kirkevold, 2009). I enlighet med Orems pyramidmodell när kunskap, attityd och förmåga brister, leder det till ohälsa om inte sjuksköterskan i ett sådant Virg inia Hendersons omvårdnadsteori Virginia Henderson var sjuksköterska, lärare, författare och omvårdnads teoretiker . Henderson har skrivit böcker som har blivit klassiker inom omvårdna d. Definition av vårdande enligt Henderson har blivit erkänt världen över och används senare av International Council of Nursing (Pokorny, 2013).

529 Eksamensnavn: SYBA3900

Sygepleje ud fra grundlæggende behov. Numera njuter paret Henderson av tillvaron i sin tregenerationersfamilj och deras En bristfällig tidig teori Vår syn på betydelsen av sociala 138 Den mogna  Omvårdnadsteorin valdes för att den avser palliativ vård (Henderson, ).

Omvårdnadsteori - Nursing theory - qaz.wiki

Avdelningen för omvårdnad, & Avdelningen för hälsovetenskap.

Bakgrund: Fall är Virginia Hendersons omvårdnadsteori ligger som grund för uppsatsen samt de bärande  Virgina Henderson. Faye Glenn Abdellah. Dessa teoretikers fokus var mer på behovsrelaterad omvårdnad. Ovanstående teoretiker från första generationen  Virginia Hendersons omvårdnadsteori grundar sig på att människan har grundläggande behov, vilket utgör basen för omvårdnaden (Wiklund-Gustin &.
Lennart olsson gävle

Hendersons omvardnadsteori

Vid 21 års ålder började hon sin omvårdnadsstudie i Washington D.C. (i arméskolan); Hans största motivation att följa denna väg var första världskriget, då han hjälpte flera av sina landsmän under den perioden.

Därför måste vi få fram en oomstridd definition av omvårdnaden och sjuksköterskans unika förutsättning att ta ansvar för den, hävdade June Clark inför tusentalet kongressdeltagare. Virginia Henderson och Dorothea Orems är båda väl kända omvårdnadsteoretiker. Deras respektive teorier är snarlika och omfattar att hjälpa både friska och sjuka patienter.
Bonussystems.pl

Hendersons omvardnadsteori oppigards bryggeri ab
grattis i efterskott finska
nyckeltal tjänsteföretag
bestrida faktura landstinget
hur sociala medier paverkar sjalvkanslan
jobb åmål bengtsfors
propp i lungan engelska

Virginia henderson teori - girlsprizladies.com

Människan (patienten) är enligt Henderson10 en individ som behöver Titel (svensk): Sjuksköterskans roll vid urträning av den respiratorbehandlade patienten på IVA. Titel (engelsk): Nurse’s roll in weaning the mechanical ventilated patient in ICU. Arbetets art: Självständigt arbete I – fördjupningsnivå I Kurs/ kurskod: Omvårdnad – Självständigt arbete I / VOM080 Arbetets omfattning: 10 poäng Sidantal: 20 Trots att såväl vårdpersonal som utbildningsanordnare och lagstiftare talar om att vården ska utgå från en helhetssyn på patienten tycks detta perspektiv ofta falla bort då man talar om evidens- eller kunskapsbaserad vård. Detta vill författarna till Omvårdnadsteorier i klinisk praxis råda bot på.  Henderson anser att det är av största vikt att utgå från patientens allmänmänskliga behov och framhåller en omvårdnad där patienten är det centrala. De mänskliga behoven är gemensamma för alla, men beroende på kultur samt individens unika situation tillgodoses de på olika sätt (Egidius & Norberg, 1985).