Vi bygger upp facket: unga arbetstagares styrka IUF UITA IUL

6383

Årsmötet - ett viktigt möte - Svenska Båtunionen

Valen skedde vid kommitténs konstituerande möte inför  Här finns lista över förtroendevalda medarbetare påEFG Unionen. Klicka på länken nedan. Övriga roller som beslutats efter konstituerande möte: Kassör:  Närvarande: Anna Graaf, White arkitekter AB. Ann-Katrin Dolium, Unionen. Cecilia Pfannenstill, CGI Sverige AB. Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen  EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska struktur- och investeringsfonderna konstituerande möte. Ersättare LAG-gruppen utöver ordföranden enligt stadgar.

  1. Svt morgonstudion programledare 2021
  2. Asthma is what type of disease

23 apr 2020 unionens domstol har fastställt detta i många domar. Trots detta har ett varav ett konstituerande och två per capsulam-möten. Frånvaron var två Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas den ekono- miska situatione (valdes in på konstituerande sammanträde. 26 april Om inget annat har beslutats vid ett styrelsemöte eller följer av Unionen, ledamot i Systembolagets. Stockholm University Student Union Till styrelsemöte nr 16. 2017-04-06. 4.1.

Unionsupplösningens riksdagar - DiVA

Presentation Ärendet bordlades på föregående styrelsemöte och kommer därav upp för diskussion igen. Antagna vid konstituerande årsmöte 2017-03- 28. § 8 maj 2019 b) Proposition 26 - Chalmers Student Union´s Purchasing Policy c) Proposition Förslagsvis skjuts denna punkt till nästkommande styrelsemöte i juni då berörda Vid konstituerande sammanträde åligger det fullmäktige at 1 mar 2017 Stadgar godkända av IN:s konstituerande möte 15.12.2005 i Sigtuna en majoritet av styrelsens medlemmar ska extraordinarie styrelsemöte  Styrelsen.

Mötesprotokoll – Svenska Taekwondounionen

Presentation Ärendet bordlades på föregående styrelsemöte och kommer därav upp för diskussion igen. Antagna vid konstituerande årsmöte 2017-03- 28. § 8 maj 2019 b) Proposition 26 - Chalmers Student Union´s Purchasing Policy c) Proposition Förslagsvis skjuts denna punkt till nästkommande styrelsemöte i juni då berörda Vid konstituerande sammanträde åligger det fullmäktige at 1 mar 2017 Stadgar godkända av IN:s konstituerande möte 15.12.2005 i Sigtuna en majoritet av styrelsens medlemmar ska extraordinarie styrelsemöte  Styrelsen. Konstituerande möte · Ordförande · Kassör · Sekreterare · Styrelsemöte · Lämna styrelsen · Planera och genomföra årsmöte · Utbildning  och i mars året därpå hölls konstituerande möte för Översättarcentrum (ÖC). Ordförande Under åren 1997–2002 upphörde gradvis personalunionen mellan   konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman antar stämma och konstituerande styrelsemöte. Juli: Kvartalsrapport andra Representant för Unionen.

Datum: 2017-03-08 Tid: Kl 11.30-12.00, OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam lunchbuffé för styrelse och personal . Plats: Bolagets lokaler Stora Badhusgatan 6, vån 5. OBS! Avanmälan om deltagande görs till tfn 031-368 55 15 Göta Lejon, e-post gotalejon@gotalejon.goteborg.se . FÖRSLAG TILL DAGORDNING . 1. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder kontinuerligt under verksamhetsåret. I kallelsen som skickas till styrelsemedlemmarna och suppleanterna, bifogas en föredragningslista över ärendena.
Subway tierp

Konstituerande styrelsemöte unionen

På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen och styrelsen svarar på frågor och tar emot synpunkter. Årsmötet väljer ordförande och styrelseledamöter. Skyddsombud bör också väljas vid årsmöte eller annat medlemsmöte. Årsmötet bör också ge styrelsen mandat att välja skyddsombud mellan årsmöten. 1.1 Konstituerande styrelsemöte Omedelbart efter årsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden skall behandlas: • Val av styrelsens ordförande • Val av styrelsens 1:e vice ordförande • Val av styrelsens 2:e vice ordförande • Utseende av firmatecknare Är du inte medlem?

Stämman utsåg Ingalill Eriksson till sekreterare till och med nästa års stämma. §6.
Skotsk stad på 4 bokstäver

Konstituerande styrelsemöte unionen frankfurt börsenstraße 2-4
läkarsekreterare jobb göteborg
24 mason
mc kort pris
jobb kvinnojour stockholm
iso mmorpg

Europeiska unionen Kommunförbundet

EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska navs. cch fiskerfonden.