prislista 2019 - Nova Tandklinik

592

Bilaga – Föreslagna ändringar i TLVFS 2008:1 med separata

(ibland tillkommer 312 el 311)--- 1 295 ---Tandhygienistbehandling parodontal sjukdom med ett flertal fickor, ink 341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 545 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 055 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 1 919 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 595 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 700 1 825 1 015 343S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 757 1 505 1 505 343S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 017 4 045 1 505 362S Lustgassedering, per gång 1 087 825 825 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 248 1 085 1 085 362 Lustgassedering, per gång 850 850 850 36A Premedicinering med Midazolam, se bilaga 805 700 700 Allmäntandvård. Nödvändig tandvård (N), tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (S) samt tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F). Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning: 1080 kr: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande: 1250 kr: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling: 3350 kr kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2468 2475 442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4401 3510 443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3901 3340 480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 306 315 341L1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 700 kr 545 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 kr 1 055 kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 kr 1 595 kr 362 Lustgassedering, per gång 850 kr 850 kr 400 Kirurgiska åtgärder parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal tidsåtgång 1156 1910 342as Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, kortare tidsåtgång 902 1910 342bs Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, lång tidsåtgång 1561 1910 341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 745 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 910 343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 4 230 362 - Lustgassedering, per gång 850 850 Personalverktyg för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Filmer. Manualer. Journalen.

  1. Svetlana aleksijevitj bøn for tjernobyl
  2. Safe 02 levels
  3. Tandläkare hässleholm östergatan
  4. Barnmorskan i east end stream

341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning enkel 300 kr 545 kr 315 kr 745 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 108 kr 1 055 kr 2 197 kr 1 910 kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskild tidskrävande behandling 1 675 kr 1 595 kr 4 865 kr 4 230 kr Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning: 530: 600: 530: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal omfattning 722 1055 342b Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, omfattning med lång behandlingstid. 1249 1055 343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1826 1595 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 760 530 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 035 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, enkel 695 960 342b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande behandling 1150 960 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidkrävande behandling 1425 1425 3870 3870 362 Lustgassedering, per gång 810 810 810 810 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning: 415: 490: 321: Icke-operativ behandling av kariessjukdom: 420: 550: 341: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning: 500: 790: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1100 kr. Kirurgiska åtgärder. Tanduttagning, en tand 1 350 kr. sjukdomar eller problem 185 175 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 122 1 075 314 Beteendemedicinsk behandling 480 495 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 464 435 322 Stegvis exkavering 1 200 1 135 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 500 530 munhälsorelaterade sjukdomar eller 175 195 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 100 1 100 314 Beteendemedicinsk behandling 505 505 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 440 550 322 Stegvis exkavering 1 155 1 250 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 595 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 . 545 342 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 .

Åtgärdskod Åtgärdsbenämning Referenspris Mitt pris

Se hela listan på aftonbladet.se B341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 530 kr B342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 kr B343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 560 kr B362 Lustgassedering, per gång 835 kr Kirurgiska åtgärder B401 Tanduttagning, en tand 1 341c Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, större omfatting patient utan fickor 896 1 075 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 925 1 110 342a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, normal 722 866 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 572 kr 686 kr 857 kr 1 028 kr 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 300 kr 360 kr 315 kr 378 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 108 kr 1 330 kr 2 197 kr 2 636 kr 343 kopia dagant. 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning enkel 300 kr 545 kr 315 kr 745 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 108 kr 1 055 kr 2 197 kr 1 910 kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskild tidskrävande behandling 1 675 kr 1 595 kr 4 865 kr 4 230 kr Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning: 530: 600: 530: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal omfattning 722 1055 342b Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, omfattning med lång behandlingstid. 1249 1055 343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1826 1595 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 760 530 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 035 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, enkel 695 960 342b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande behandling 1150 960 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidkrävande behandling 1425 1425 3870 3870 362 Lustgassedering, per gång 810 810 810 810 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning: 415: 490: 321: Icke-operativ behandling av kariessjukdom: 420: 550: 341: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning: 500: 790: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1100 kr.

Kursplan, Parodontologi - Umeå universitet

475.

362.
Nationellt prov matematik 5

Parodontal sjukdom periimplantit

1 055.

Tanduttagning, en tand 1 350 kr.
Wrapp stockholm

Parodontal sjukdom periimplantit söka nytt jobb när man redan har ett
autonomous vehicles technology
waldorfskola östersund
behöver arbetare
kontera rotavdrag
herr larsson kan inte reglementet

Tandvårdsteam Claes Karlsson > Prislista

402, Tanduttagning, när  114, Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av 341, Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande. 1 035 kr. B343 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande. Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, 475 kr.