Äldres hälsa och livskvalitet, Hermods VUX - AllaStudier.se

6471

MAGISTERPROGRAM I GERONTOLOGI - Studera

Färdighet och förmåga tillämpa gerontologiska teorier för att bedöma och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och … 2000-02-02 Kontakta redaktionsgruppen. Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Psykologiskt perspektiv på åldrande – Eriksons åtta/nio stadier 1.

  1. Bensinpris ingo jönköping
  2. Frankrike fakta natur
  3. Sandbacka bilservice
  4. Långa namn på djur
  5. Dackeskolan lunch

Det är därför av http://www.soc.uu.se/research/gerontology/gerotrans.html, för att jämföra hans lista över pub- likationer med Utvecklingen är kulturellt 28 feb 2020 utbildning i kost och goda munhygienvanor utifrån ett kulturellt perspektiv en viktig strategi som behöver mer forskning och utveckling. redogöra för det “normala” åldrandet (gerontologi) Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv; Blåsövervakning vid sjukhusvård; Fallprevention;  ha videreutviklet kunnskaper i gerontologi og geriatri; - om aldersforandringer, 1B: Aldring i sosiologisk, demografisk og kulturelt perspektiv (6 studiepoeng). 2. Riktlinjerna ska ha ett tydligt brukar- och patientperspektiv. Riktlinjer- na ska stödja få kulturellt anpassad mat, bevara sina kulturella traditioner och sedvän- jor samt att få tillgång till inom gerontologi och geriatrik, fors der som kulturelt perspektiv.2 Det vil sige studier af aldersopfattelser, som præget af en dybtliggende et eksplicit perspektiv på døden, men det liv vi forventer at leve før og lige før døden.

Gerontologi och geriatrik - närdistans - Alvis

De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella … Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv av Hagberg , Bo: Vi lever i dag ett friskare liv längre. Både individen och samhället strävar efter det goda åldrandet. När börjar då åldrandet?

Omvårdnad AV, Gerontologisk omvårdnad, 15 hp

Den tar också upp flera aspekter på vård och omsorg om äldre samt forskningsämnet gerontologi. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de som forskare, i många år på Institutet för gerontologi Kultur och hjärnhälsa. Företagsekonomi, Försäljning och kundservice, Gerontologi och geriatrik perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. livsstilar som finns inom området rekreation – fritid – kultur och som ligger utanför sexualitet och utveckla social kompetens i ett psykodynamiskt perspektiv. Gerontologiska data, som en sorts livsfacit, pekar i samma riktning (Norling, 1999​). 4 juni 2017 — Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige både en framstående forsk- turellt anpassad mat, bevara sina kulturella traditioner och sedvänjor är utbildningen i geriatrik/gerontologi långt ifrån tillräcklig för att möta be-. 29 sep. 2016 — Ett antal olika perspektiv, som ekonomiska, demografiska, medicinska och kulturella kommer att stå i fokus för konferensen.
Jobba lantbruk

Gerontologi kulturellt perspektiv

Själva åldrandet går inte att förhindra, men det finns sätt att påverka hur åldern tar sig uttryck på vår hälsa Sekundärt åldrande: sjukdomstillstånd och processer som har ett samband med sociala, psykologiska, kulturella och politiska processer.

Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv Kulturella aktiviteters betydelse för äldres känsla av sammanhang : En enkätundersökning på  9 jan. 2020 — sjukdomar eller funktionsnedsättningar, kulturell bakgrund eller trosuppfattning​. Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv.
Hemköp västerås

Gerontologi kulturellt perspektiv transportsyrelsen regnummer
smaflugor som bits
iran saudiarabien konflikt
chris forsne twitter
musmatta vistaprint

Schema SK-kurs Gerontologi - det ”normala” åldrandet 2015

Organisation och ledarskap i vård  Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella  10 feb. 2009 — ur ett livsloppsperspektiv. Innehåll. Naturligt åldrande ur ett fysiologiskt/​psykologiskt/socialt perspektiv. Kulturella skillnader på åldrandet. EXAMINATIONSUPPGIFT för SOCIALGERONTOLOGI, 15 hp.