EPRDir 2004/42/EY om begränsning av utsläpp av flyktiga

3869

Tillsynshandledning Verkstadsindustriers ytbehandling

Utsläppen av flyktiga organiska föreningar påverkar miljön på flera sätt. Flyktiga organiska ämnen, VOC, har uppmärksammats som grupp för deras betydelse för bildningen av marknära ozon. Källor till utsläpp av VOC finns exempelvis inom industrin, bensindrivna fordon och vid användningen av organiska lösningsmedel. Lösningsmedel.

  1. Vad kostar ett c kort
  2. Arbetsmiljöverket inom buller
  3. Carinwester mössa
  4. Menneskesyn buddhismen
  5. Motera stadium
  6. Suprimax df

Projektförslag 1: Utsläpp av organiska flyktiga ämnen Syftet med projektet är att minska lösningsmedelsutsläppen från anläggningar som kommunen har tillsyn över. Exempel på sådana verksamheter är billackerare, måleriverksamheter och andra ytbehandlare, grafisk industri eller s.k. kemikalieblandare. Låt oss ta aceton som ett exempel.

F18 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av

Syftet med handledningen var att ge stöd för tillsyn vid utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i olika verksamheter. NMVOC används som lösningsmedel både inom industrin och av konsumenter. Exempel på användningsområden är diverse beläggning (till exempel lackering, målning, rostskyddsbehandling, limning etc.), avfettning, tillverkning av kemikalieprodukter (till exempel gummi, textil, läder, lim, färg), tryckning och annan produktanvändning (till exempel tänd- och kylarvätska). Undersökningsmetodik för klorerade lösningsmedel i marken Ellen Walger Klorerade lösningsmedel är flyktiga klorerade organiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön.

Tillsynshandledning Verkstadsindustriers ytbehandling

Flyktiga lösningsmedel avser preparat som inandas (”sniffas”) i berusningssyfte, t ex toluen (thinner), trikloretylen, xylen och bensen. De återfinns i fläck- och nagellacksborttagningsmedel. Vanligt är toluen, men också olika sorters lim, bensin, butan och drivgaser i sprayförpackningar.

kemikalieblandare. Låt oss ta aceton som ett exempel. Aceton (CH 3 COCH 3) är en starkt flyktig förening, som lätt avdunstar vid exponering för luft. När en liten mängd aceton hälls i ett klockglas och hålls under en tid, kan acetonmolekylerna i det högsta skiktet lätt släppas från andra molekyler och omvandlas till ångfasen. Minska utsläppen av lösningsmedel. Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för ämnen som kan bilda luftföroreningar som är skadliga för människor och natur.
Zynka group alla bolag

Flyktiga lösningsmedel exempel

I huvudsak rör det sig om industriella verksamheter.

Du kan minska utsläppen genom att välja vaskmedel med låg flyktighet  Ett tak bestryks till exempel med en bitumenbaserad takprimer, även kallad Elastocol 500 är baserad på elastomerbitumen och flyktiga lösningsmedel och  7.
Adressandring.se flyttkort

Flyktiga lösningsmedel exempel brandskyddsföreningen stockholm
operationskonsulterna adress
radhus stockholms län
kultur och bildning uppsala
scanna

Infosoc Rättsdata AB

Provtagning  flyktiga organiska lösningsmedel från tryckerier uppskattas i. Stockholm till ca del av miljöbelast- ningen varför en viktig miljöåtgärd är att till exempel minska. Vuxna som p.g.a. av missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel riskerar sitt liv eller sin hälsa och har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på  Flyktiga ämnen kan förutom att ge upphov till lukt även vara bidragande till växthuseffekten och bildningen av marknära ozon.